Doi ochi albastri

Prezentare genereala:

Autor :Truman Capote

Categorie : Literarura contemporană


ACESTE CAPITOLE AU FOST scrise într-o vreme cînd mania restaurărilor bisericeşti, făcute la întimplare, se răspîndise pînă în cele mai îndepărtate colţuri ale vestului Angliei, unde înfăţişarea sălbatică şi tragică a. coastei era de mult în desăvîrşită armonie cu aspra artă gotică a clădirilor ecleziastice, presărate de-a lungul ei, făcînd ca orice încercare de inovaţie arhitectonică să creeze un mare dezacord. Să înlături învelişul medievalismului din care pierise orice duh părea un aci nu mai...