Fata Capitanului

Prezentare genereala:

Autor :Lincoln Child

Categorie : Literatură universală


Tatăl meu, Andrei Petrovici Griniov, îşi făcuse în tinereţe serviciul militar la contele Miinnich şi demisionase cu gradul de maior, în anul 17*. De atunci locuia la moşia lui din gubernia Simbirsk, unde sa însurat cu Avdotia Vasilievna I., fata unui nobil scăpătat de prin partea locului. Am fost nouă copii. Toţi fraţii şi surorile miau murit de mici. Prin bunăvoinţa unei rude apropiate, prinţul B., maior din gardă, am fost înscris ca sergent în regimentul Semionovski încă de pe când mă aflam în...