Florile înghețate din martie

Prezentare genereala:

Autor :J.D.Robb

Categorie : Literarura contemporană


În vreme ce traversa intersecţia, lui Marku Gurabardhi îi atrase atenţia ungrup de oameni care se tot îmbulzeau pe trotuarul din dreapta. Poate că şi-ar ficontinuat drumul, dacă nu ar fi auzit cu-vântul ,,şarpe“, pronunţat mai mult cuuimire, decât cu teamă.Şarpe, pe vremea asta? se întrebă el şi se întoarse să vadă ce se în-tâmplă.Aceeaşi întrebare şi-o puseseră, probabil, şi ceilalţi trecători curioşi. Şarpe, întradevăr,spuneau ei, după care se retrăgeau pen-tru a face loc şi altora să vadă.Cee...