Nechibzuință

Prezentare genereala:

Autor :Amy Tan

Categorie : Literarura contemporană


Înv luit în lumina de argint care umplea pajiştea, Gabriel ă Banner, conte de Wylde, ar ta la fel de misterios şi primejdios ca ă o legend care a prins viat . ă ă Phoebe Layton îşi opri iapa la marginea pomilor şi îşi tinu r suflarea în timp ce Wylde se îndrepta spre ea. Încerc s ă ă ă–şi st pâneasc mâinile care îi tremurau pe h uri. Nu era momentul ă ă ăţ să–şi piard controlul: Era o doamn care lupta pentru o cauz ă ă ă nobil , ă Avea nevoie de serviciile unui cavaler r t citor şi alegerea era...